ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

ระดมทุนสำเร็จ

สิริฮับ โทเคน

ระยะเวลาจองซื้อ

21 กันยายน 2564 ถึง 4 ตุลาคม 2564

มูลค่าเสนอขาย

2,400,000,000 บาท

การจัดสรร

ผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน

ประเภทนักลงทุน

ทุกประเภท

ระยะเวลาโครงการ

4 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ

รูปแบบของโทเคน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

การลงทุนขั้นต่ำ

10 บาท

ราคาต่อโทเคน

10 บาท

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Download App
ระดมทุนสำเร็จ

21 กันยายน 2564 ถึง 4 ตุลาคม 2564

สิริฮับ โทเคน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุญาตให้ออกและเสนอขายโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

โดย บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด

มูลค่าเสนอขาย

2,400,000,000 บาท

ราคาต่อโทเคน

10 บาท

อ่านต่อ

เริ่มเทรดเลย!

ลงทะเบียนตอนนี้และเริ่มซื้อขายวันนี้